VÝBĚR Z DOTAZŮ: odměňování DPP

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Doteď jsme proplacení kroužku (odměňování zaměstnanců činných na DPP) dělávali tak, že se jim vždy proplácely všechny najednou za určité období (za září až prosinec v prosinci, za leden až červen v červnu). Kvůli mzdám a všemu to bylo jednodušší než to vykazovat kvůli několika stovkám každý měsíc.

Chci se proto zeptat, jestli je toto stále možné takto dělat i po změnách ohledně dohod v zákoníku práce (např. ujednáním v dohodě) nebo je povinnost to proplácet každý měsíc. 

puškinová

Odpověď:

Klíčové ustanovení zákoníku práce

Podle § 144 zákoníku práce platí: Jestliže se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodnou o splatnosti a výplatě jinak, platí pro splatnost a výplatu odměny z dohody, odměny za pracovní pohotovost a náhrady mzdy nebo platu obdobně § 141, 142 a 143. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, vyplatí zaměstnavatel odměnu z dohody v nejbližším výplatním termínu po dokončení a odevzdání práce.

Ustanovení § 144 zákoníku práce nebylo změněno novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 nebo od 1. 1. 2024.

Tři varianty splatnosti

1. Pokud byla se zaměstnancem činným na základě DPP v DPP sjednána splatnost odměny dohody odlišná od splatnosti platu (např. sjednaná výrazně kratší doba splatnosti, než je splatnost platu), využívá se takto sjednaná splatnost odměny z DPP.

2. Pokud byla se zaměstnancem činným na základě DPP v DPP sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody, vyplatí ji zaměstnavatel zaměstnanci v nejbližším výplatním termínu následujícím po splnění celého pracovního úkolu, není-li zároveň sjednán jiný termín výplaty.

3. Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem činným na základě DPP nesjedná podmínky splatnosti a výplaty odměny z dohody, zaměstnavatel je povinen vyplácet zaměstnanci činnému na základě DPP odměnu na pracovišti, ve výplatním termínu, sjednaném, stanoveném nebo určeném pro výplatu platu zaměstnancům v pracovním poměru (viz § 141 až § 143 zákoníku práce). Odměna je tedy splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na odměnu, a pro její výplatu se použijí sjednané, stanovené nebo určené výplatní termíny u zaměstnavatele.

Informační povinnost zaměstnavatele

Dále upozorňuji, že podle § 77a odst. 1 písm. i) zákoníku práce platí: Neobsahuje-li tyto údaje dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen zaměstnance písemně informovat o odměně z dohody, o podmínkách jejího poskytování, o splatnosti a termínu výplaty odměny z dohody a o místu a způsobu vyplácení odměny z dohody, a to nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne započetí výkonu práce.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: odměňování DPP

Kontaktujte nás