VÝBĚR Z DOTAZŮ: odůvodnění nového platového výměru

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Paní kuchařka byla přeřazena do pozice hlavní kuchařky, a to na základě dodatku k pracovní smlouvě. V dodatku je sjednán jiný druh práce (hlavní kuchařka) a přeřazení do vyšší platové třídy s odkazem na platový výměr. Musí být i v tomto případě v platovém výměru uveden důvod změny platového výměru?

 

puškinová

Odpověď:

Je nutné vyjít z § 136 odst. 2 zákoníku práce: V platovém výměru je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů (zvýrazněno autorkou), a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Lze předpokládat, že „v praxi“ zaměstnavatel i nová hlavní kuchařka vědí, že zařazení do vyšší platové třídy je důsledkem právě nového sjednaného druhu práce spojeného s náročnějšími pracemi.

Z dotazu však neplyne, zda v textu dodatku pracovní smlouvy byl tento důvod výslovně sjednán (uveden).

Pokud tento důvod není výslovně sjednán (uveden) v dodatku pracovní smlouvy, je nutné postupovat tak, jak to stanoví § 136 odst. 2 zákoníku práce. Důvod zařazení do vyšší platové třídy (a zřejmě i důvod vyššího platového tarifu) je nutné zaměstnanci písemně oznámit, a to buď prostřednictvím informace uvedené v platového výměru nebo prostřednictvím jiné listiny.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: odůvodnění nového platového výměru

Kontaktujte nás