VÝBĚR Z DOTAZŮ: potvrzení očkování lékařem

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pokud bylo dítě přijato do mateřské školy, musí ještě lékař na druhé straně evidenčního listu (evidenční list ze SEVTu) potvrdit, že dítě vyžaduje zvláštní péči nebo že je řádně očkováno?

puškinová

Odpověď:

Skutečnost, že dítě vyžaduje zvláštní péči, nemá potvrzovat lékař. Údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, je povinen mateřské škole sdělit zákonný zástupce dítěte [§ 22 odst. 3 písm. c), ve spojení s § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona].

Není důvod k tomu, aby očkování již přijatého dítěte potvrzoval lékař na evidenčním listu.

Důvod k potvrzení očkování lékařem by vznikl, pokud by se mělo dítě zúčastnit zotavovací akce (§ 8 odst. 1, ve spojení s § 9 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Podle § 9 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí: Pořádající osoba může na zotavovací akci přijmout jen dítě, které splňuje požadavky stanovené v odstavci 1 [tj. a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní, b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření] a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: potvrzení očkování lékařem

Kontaktujte nás