VÝBĚR Z DOTAZŮ: povinnosti ředitele jako „pedagogického lídra“

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Kde je v právním předpisu uvedeno, že má ředitel od 1. 1. 2024 určovat metody, formy a prostředky vzdělávání? Nejsem si jist, zda mohu pedagogům nařizovat, jak mají učit.

puškinová

Odpověď:

V právním předpisu není uvedena formulace „ředitel určuje metody, formy a prostředky vzdělávání“.

Skutečnost, že ředitel školy nebo školského zařízení v rámci řízení pedagogického procesu stanoví metody, formy a prostředky vzdělávání, vyplývá z „kombinace“ čtyř ustanovení školského zákona:

  1. Podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona ředitel školy a školského zařízení rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.
  2. Podle § 164 odst. 1 písm. b) školského zákona ředitel školy a školského zařízení odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 školského zákona.
  3. Podle § 164 odst. 1 písm. c) školského zákona ředitel školy a školského zařízení odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.
  4. Podle § 22a školského zákona ve znění od 1. 1. 2024 pedagogický pracovník nemá právo na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti.

 

Pouze ředitel školy nebo školského zařízení jako vedoucí pracovník, který řídí pedagogický proces (jako „pedagogický lídr“), může od 1. 1. 2024 určovat metody, formy a prostředky vzdělávání.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: povinnosti ředitele jako „pedagogického lídra“

Kontaktujte nás