VÝBĚR Z DOTAZŮ: rozdávání potravin rodiči na akcích mateřské školy

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Na akce školy (např. na tematické projektové dny), na které jsou přizváni rodiče dětí, rodiče nosí a dětem rozdávají doma uvařené, upečené potraviny. Nebalené, často s krémem. Je to možné? Pokud to máme rodičům zakázat, o jaký právní předpis se opřít?

puškinová

Odpověď:

Poskytování pouze školního stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy se zákonní zástupci dětí s mateřskou školou dohodli na způsobu a rozsahu stravování dítěte a následně ředitel tento způsob a rozsah stravování stanovil.

Ve většině případů se jedná o školní stravování, které je regulováno přísnými výživovými normami a případně je poskytováno jako dietní stravování.

Z těchto jednoduchých faktů plyne, že v době, kdy se má dítěti poskytovat školní stravování (tj. i v době projektových dnů, výletů atd.), lze dítěti poskytovat pouze školní stravování.

Na základě uvedených argumentů musí mateřská škola rodičům dětí vysvětlit, že nemohou na školních akcích dětem (tj. „cizím dětem“) rozdávat doma připravená jídla. Neoprávněně by tak zasahovali do vztahu mateřské školy a jednotlivých zákonných zástupců dětí, na základě kterého se dětem poskytuje školní stravování. Dále by zasahovali do činnosti mateřské školy a školní jídelny, díky které zajišťují ochranu zdraví dětí.

Právní předpisy

Podle § 122 odst. 2 školského zákona platí: Dětem v mateřských školách … se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole.

Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí: Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.

Podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí: Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí zvláštním právním předpisem.

Uvedeným „zvláštním právním předpisem“ je vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: rozdávání potravin rodiči na akcích mateřské školy

Kontaktujte nás