VÝBĚR Z DOTAZŮ: vedoucí vychovatel školní družiny

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jsme malá vesnická škola, která má dvě oddělení školní družiny kapacitně plná (2×30 účastníků). Fungují zde 2 vychovatelky, jedna z nich zastává také funkci vedoucí vychovatelky. Dnes však byla paní ředitelka konfrontována informací, že vedoucí vychovatelka může být až od 3 oddělení. Nikde tuto informaci nemůžeme najít. Připadá nám to zvláštní, pakliže by nebyla vedoucí vychovatelka, kdo by zodpovídal za organizační věci a dohled nad ŠD.

puškinová

Odpověď:

Pravděpodobný zdroj informací

Informace spojující „vedoucího vychovatele školní družiny“ a „minimálně 3 oddělení“ zřejmě vyplývá z přílohy č. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené nařízení vlády se vztahuje pouze na školy nebo školská zařízení zřízená státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

Příloha č. 1 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tuto část:

Snimek obrazovky 2024 01 14 v 16.45.13

V nařízení vlády jsou stanoveny

  • týdenní rozsahy přímé pedagogické činnosti (dále jen „PPČ“) určitých „druhů“ pedagogických pracovníků (např. učitel mateřské školy, vedoucí vychovatel školní družiny, ředitel základní školy s prvním stupněm), nebo
  • rozpětí těchto rozsahů, v rámci kterých ředitel školy nebo školského zařízení stanoví konkrétní týdenní rozsah PPČ, a to určitých „druhů“ pedagogických pracovníků (např. vychovatel školní družiny v rozpětí od 28 do 30 hodin PPČ).

 

Druh práce sjednaný v pracovní smlouvě nebo stanovený ve jmenování (např. vychovatel, vedoucí vychovatel, zástupce ředitele školy) by měl odpovídat „druhu“ pedagogického pracovníka definovaného v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Např.

  • pokud je v pracovní smlouvě sjednán druh práce „vychovatel“, určuje se týdenní rozsah PPČ podle „druhu“ pedagogického pracovníka „vychovatel“,
  • pokud je v pracovní smlouvě sjednán nebo ve jmenování stanoven druh práce „vedoucí vychovatel“, určuje se týdenní rozsah PPČ podle „druhu“ pedagogického pracovníka „vedoucí vychovatel“ (nikoli podle „vychovatel“).

 

Vedení školní družiny s dvěma odděleními

Školní družinu s dvěma odděleními může vést přímo ředitel organizace (např. ředitel Základní školy Kostelec, příspěvková organizace).

Nemůže ji vést zaměstnanec, který má v pracovní smlouvě sjednán nebo ve jmenování stanoven druh práce „vedoucí vychovatel“, protože ředitel nebude moci takovému pedagogickému pracovníkovi stanovit týdenní rozsah PPČ (v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, není obsažen „řádek“ pro „vedoucího vychovatele“ s dvěma odděleními školní družiny“).

Školní družinu může vést jeden z vychovatelů. Je však nutné se vypořádat s následujícími vztahy:

  • je nutné zajistit, aby byl vychovatel „vybaven“ kompetencemi řídit ostatní zaměstnance školní družiny,
  • je nutné určit jeho týdenní rozsah PPČ

 

Pokud má vést školní družinu s dvěma odděleními „vychovatel“, je nutné vyžít § 124 odst. 4 zákoníku práce: Zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, přísluší podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 až 15 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Jednoduše řečeno, kompetence „vychovatele“ řídit školní družinu musí vyplývat z organizačního řádu.

Uvedenému vychovateli ředitel stanoví týdenní rozsah PPČ podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle „druhu“ pedagogického pracovníka „vychovatel“ (tj. v rozpětí od 28 do 30 hodin).

Závěr

Pokud zaměstnavatel využije § 124 odst. 4 zákoníku práce, jeden z vychovatelů školní družiny s dvěma odděleními bude v souladu s organizačním řádem oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců školní družiny a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

Tomuto vychovateli bude příslušet příplatek za vedení.

Týdenní rozsah PPČ uvedeného vychovatele bude stanoven ředitelem v rámci rozpětí 28 až 30 hodin.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: vedoucí vychovatel školní družiny

Kontaktujte nás