VÝBĚR Z DOTAZŮ: vzdělávání DVPP podle „starých“ podmínek daných zákonem o pedagogických pracovnících

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Na vašich webinářích zazněla informace, že ve školním roce 2023/2024 je nutné správně vybírat semináře, díky kterým budou pedagogičtí pracovníci získávat odbornou kvalifikaci. Byla zmíněna platnost akreditace vzdělávacího programu. Můžete to ještě jednou vysvětlit? Je možné, aby ve školním roce 2023/2024 pedagogický pracovník zahájil vzdělávání, které vychází z podmínek daných zákonem o pedagogických pracovnících do 31. 8. 2023?

puškinová

Odpověď:

Akreditace vzdělávacích programů DVPP

  • Dne 1. 9. 2023 nabývá účinnosti novela zákona o pedagogických pracovnících v části definující vzdělání, díky kterému pedagogický pracovník získá odbornou kvalifikaci.
  • Den 1. 9. 2023 však nepředstavuje „den nula“, od kterého musejí pedagogičtí pracovníci absolvovat vzdělávací programy DVPP pouze podle nových norem zákona o pedagogických pracovnících (a podle očekávané novely vyhlášky č. 317/2005 Sb.).
  • Důvodem je přechodné ustanovení novely zákona o pedagogických pracovnících: Akreditace vzdělávacího programu udělená podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud neskončí dříve uplynutím doby, na kterou byla udělena.

 

To znamená, že vzdělávací programy akreditované podle „starých“ pravidel (účinných do 31. 8. 2023) budou akreditované i po dni 1. 9. 2023, a to po dobu udělené akreditace, nejdéle však do 28. 2. 2025 (tj. 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely).

Vzdělávání ve vzdělávacím programu akreditovaném podle „starých“ pravidel

Proto i ve školním roce 2023/2024 se mohou pedagogičtí pracovníci začít vzdělávat ve vzdělávacích programech akreditovaných podle pravidel zákona o pedagogických pracovnících ve znění účinném do 31. 8. 2023.

Pedagogičtí pracovníci zahájí a ukončí vzdělávání podle „staré“ právní úpravy a tím získají potřebnou odbornou kvalifikaci. Nemusejí následně ještě absolvovat vzdělávání, které je akreditované podle „nových“ pravidel (účinných od 1. 9. 2023). Tento závěr vyplývá z dalších přechodných ustanovení novely zákona o pedagogických pracovnících:

  • Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.
  • Odborná kvalifikace získaná studiem, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Informace MŠMT

Informace MŠMT o možnosti zahájit vzdělávání ve vzdělávacím programu akreditovaném podle „starých“ pravidel před nabytím účinnosti novely (tj. do 31. 8. 2023) nebo po ní (tj. od 1. 9. 2023), které jsou zaměřené zejména na získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, jsou dostupné v textu Odborná kvalifikace asistentů pedagoga po novele zákona o pedagogických pracovnících (rozklikněte).

 

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: vzdělávání DVPP podle „starých“ podmínek daných zákonem o pedagogických pracovnících

Kontaktujte nás