VÝBĚR Z DOTAZŮ: zdanění příspěvku z FKSP na rekreaci

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Zaměstnancům z FKSP poskytujeme (stejně jako dříve) 3.000 Kč na rekreace. Je nutné tuto částku od 1. 1. 2024 zdaňovat?

puškinová

Odpověď:

Od 1. 1. 2024 je nutné příspěvek z FKSP na rekreace posuzovat podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů.

začátek citace:

§ 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, v úhrnu do výše poloviny průměrné mzdy za zdaňovací období ve formě

  1. pořízení zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis, použití vzdělávacích nebo rekreačních zařízení nebo poskytnutí rekreace [zdůrazněno autorkou] nebo zájezdu,
  2. použití zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovných a sportovních zařízení,
  3. příspěvku na kulturní nebo sportovní akce,
  4. příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy

 

konec citace

Pokud je zaměstnanci poskytován další příspěvek nebo příspěvky z FKSP na nepeněžní plnění podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů, je nutné sečíst příspěvek na rekreaci a tyto případné další příspěvky z FKSP na nepeněžní plnění podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů

Pokud je součet příspěvků nižší nebo roven polovině průměrné mzdy za zdaňovací období (průměrná mzda pro rok 2024 je 43.967 Kč), tyto příspěvky z FKSP za rok 2024 jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: zdanění příspěvku z FKSP na rekreaci

Kontaktujte nás