PROFESNÍ TIPY – 3 lednové činnosti a aktuální právní úprava, aktuální informace

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

1. Hodnocení na vysvědčení žáků základní školy, kteří jsou cizinci dle Lex Ukrajina

V aktualizované Metodice k hodnocení žáků v základních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) se mimo jiné připomíná nebo nově zdůrazňuje:

a) z předmětů, ze kterých byl žák uvolněn za účelem jazykové přípravy podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se žák na vysvědčení nehodnotí (s. 2),

b) z předmětů, kterých se žák vůbec neúčastní, protože mu byl upraven vzdělávací obsah, se na vysvědčení nehodnotí a tyto předměty se neuvádějí na vysvědčení (s. 3),

c) „nehodnocen“ se uplatní na vysvědčení jen v případě, že žáka není možné hodnotit z některého předmětu, kterého se alespoň částečně účastnil (s. 3),

d) žák 9. ročníku, který nebude mít v důsledku změny obsahu vzdělávání v rozvrhu předměty, které mají ostatní žáci ve třídě, nebude mít tyto předměty na vysvědčení uvedeny a nebudou uvedeny ani na přihlášce na střední školu (s. 3),

e) střední školy musí při vyhlášení kritérií přijetí ke vzdělávání počítat se situací, že někteří žáci nebudou mít v důsledku změny obsahu vzdělávání na přihlášce uvedeny některé předměty (s. 4).

2. Hodnocení na vysvědčení žáků střední školy, kteří jsou cizinci dle Lex Ukrajina

V aktualizované Metodice k hodnocení žáků ve středních školách dle zákona Lex Ukrajina ve školním roce 2022/2023 (rozklikněte) se mimo jiné nově zdůrazňuje:

a) úprava obsahu vzdělávání podle § 3 zákona Lex Ukrajina může být realizována ještě nad rámec úprav dle vyhlášky č. 13/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které jsou provedeny z důvodů jazykové přípravy, nebo v kombinaci s touto jazykovou přípravou (s. 2),

b) po absolvování adaptačního procesu, kdy žák cizinec již nemá upraven obsah vzdělávání, je důležité soustředit se na osvojení českého jazyka a literatury v takové míře, aby zvládl úspěšně absolvovat všechny ročníky vzdělávání a zároveň také vykonat závěrečnou/maturitní zkoušku. Výstupy vzdělávání za celé středoškolské studium, tedy pro závěrečnou/maturitní zkoušku dané rámcovým vzdělávacím programem, nejsou žákům cizincům upraveny (s. 3).

3. Příprava zápisu k povinné školní docházce v soukromých nebo církevních školách

Na základě novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která je účinná od 1. 1. 2023, může soukromá nebo církevní škola v kritériích pro přijímání žáků stanovit požadavek přítomnosti dítěte u zápisu. 

Dále se na soukromé a církevní školy nově nevztahují pravidla zamezující, aby škola u dítěte zjišťovala dosaženou úroveň rozvoje ve vzdělávacích oblastech stanovených RVP pro předškolní vzdělávání. Proto škola, resp. pedagogičtí pracovníci mohou ověřit předpoklady dítěte ke vzdělávání v konkrétní škole podle jejího konkrétního ŠVP. 

Vysvětlení nové právní úpravy obsahuje závěrečná zpráva RIA ze dne 30. listopadu 2022 (s. 7 a 8), která je dostupná zde.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – 3 lednové činnosti a aktuální právní úprava, aktuální informace

Kontaktujte nás