PROFESNÍ TIPY: březen v diáři ředitelky ZŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na co nezapomenout v březnu, kdy se blíží přijímací řízení? 

Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, naše lektorka a vedoucí supervizí.

1. Příprava zápisu k povinné školní docházce od 1. 9. 2024.

2. Příprava informací pro zákonné zástupce o podmínkách odkladu povinné školní docházky.

3. Příprava a realizace školy v přírodě pro žáky 9. ročníků. Program je zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky na střední školu.

4. Realizace přijímacích zkoušek nanečisto pro žáky 5. ročníků.

5. Příprava a realizaci lyžařských zájezdů jednotlivých tříd, případné zajištění náhradního programu.

6. Schůzky školního poradenského pracoviště – diskuse o situaci jednotlivých žáků, příprava vzdělávacích akcí pro pedagogy.

7. Setkání se zákonnými zástupci žáků s různými problémy, a to ve spolupráci se ŠPP a třídními učiteli.

8. Setkání se zástupci předmětových komisí – personální zajištění příštího školního roku, příprava dotazníků pro výběr volitelných předmětů.

9. Hospitační činnost v návaznosti na plán kontrolní činnosti.

10. Spolupráce na přípravě vzdělávacích programů pro učitele či další pedagogické pracovníky.

V březnu se blíží přijímací řízení na střední školy, ale také začíná jaro. Je to měsíc, kdy se realizují různé akce pro žáky, kteří dělají přijímací zkoušky. Jde o čas, kdy je stále co dělat a není moc času zastavit se. V tom jistě pomohou Velikonoce a s nimi spojené prázdniny.

Ředitel by se tedy měl v dobrém slova smyslu pracovně „rozjet“ a poté si v klidu odpočinout a třeba si užít velikonoční zvyky. Přeji všem úspěšný vstup do prosluněného jara.

Tipy připravila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

TÝDENÍK MONČA(182)

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: březen v diáři ředitelky ZŠ

Kontaktujte nás