PROFESNÍ TIPY: červen prakticky

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Přinášíme Vám 4 tipy na červnové činnosti spojené s pedagogickým řízením školy.

1. Kontrola získávání podkladů nezbytných k hodnocení žáka na vysvědčení

Je vhodné zkontrolovat, zda pedagogičtí pracovníci získávají podklady nutné k hodnocení žáka na vysvědčení v souladu se školním řádem.

2. Obsah jednání pedagogické rady, který je dán právním předpisem

a) Informování pedagogické rady o vyloučení nebo podmíněném vyloučení žáka, studenta ze školy nebo školského zařízení (§ 31 odst. 4 školského zákona).

b) Projednání v pedagogické radě přeřazení žáka v rámci ZŠ ze skupiny žáků nebo třídy s rozšířenou výukou do skupiny žáků nebo třídy bez rozšířené výuky (§ 9 odst. 2 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

c) Projednání v pedagogické radě udělení pochvaly nebo jiného ocenění ředitelem ZŠ (§ 17 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

d) Projednání v pedagogické radě uložení důtky ředitele ZŠ (§ 17 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3. Obsah pedagogické rady doporučovaný ČŠI

Podle ČŠI je pedagogická rada nástroj vedení pedagogů. Proto se mohou školy inspirovat závěrem, který ČŠI vyslovila ve vztahu k mateřským školám: Jako příležitost ke zlepšování kvality vzdělávání doposud není v praxi mateřských škol doceňována funkce pedagogické rady jako nástroje vedení pedagogů. V obsahu jednání stále není kladen potřebný důraz na pedagogickou problematiku (Výroční zpráva za rok 2021/2022, s. 34).

4. Skončení pracovního poměru pedagogického pracovníka ve veřejné škole

Pedagogický pracovník odevzdá příslušnou pedagogickou dokumentaci a podklady pro hodnocení žáků a studentů. O předání úkolů a odevzdání věcí se vyhotoví záznam (§ 2 odst. 1 vyhlášky č. 263/2007 Sb.).

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: červen prakticky

Kontaktujte nás