PROFESNÍ TIPY – činnost mateřské školy v dubnu

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jarní měsíce jsou v činnosti mateřské školy spojeny s častějšími pobyty dětí v přírodě a častějšími aktivitami, které pro děti nejsou zcela běžné. Dále v dubnu mateřské školy mohou vykonávat zcela novou aktivitu v oblasti statistického vykazování. S uvedeným širokým záběrem témat jsou spojeny naše 3 tipy.

1. Předávání individuálních údajů ze školních matrik: Na základě novely vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení budou v budoucnu mateřské školy předávat individuální údaje ze školní matriky. Nyní mohou mateřské školy otestovat předávání individuálních údajů pomocí „testovacího“ serveru. Další informace jsou dostupné na webových stránkách MŠMT (dostupné zde).

2. Škola v přírodě a očkování dětí: Podle § 9 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví se podmínka „dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci“ stanoví pouze v případě zotavovací akce. Škola v přírodě není zotavovací akcí. Proto se může účastnit školy v přírodě i „předškolák“, který se nepodrobil stanoveným pravidelným očkováním.

3. Zajištění BOZ dětí na škole v přírodě: I když se na programu školy v přírodě podílí např. určitá agentura, bezpečnost a ochranu zdraví dětí zajišťuje mateřská škola. Tuto povinnost nelze přenést pouze na agenturu, a to ani smluvně.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – činnost mateřské školy v dubnu

Kontaktujte nás