PROFESNÍ TIPY: leden v diáři ředitelky ZŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na co nezapomenout v lednu, kdy vrcholí první pololetí školního roku?

Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, naše lektorka a vedoucí supervizí.

1. Plán prací a akcí v první měsíci roku a zároveň posledním měsíci pololetí – určení důležitých termínů – ukončení hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku, odevzdání klasifikace nebo slovního hodnocení; zajištění korektur slovního hodnocení.

2. Příprava pedagogické rady, setkání se zástupci jednotlivých tříd, zajištění třídních schůzek a konzultací.

3. Příprava a realizace dne otevřených dveří – zajištění programu a provázejících žáků.

4. Příprava a realizace lyžařského kurzu pro žáky 7. a 8. ročníků.

5. Zjišťování informací k novému způsobu podávání přihlášek na SŠ, zajištění informovanosti učitelů, žáků a zákonných zástupců. Nejspíše realizace semináře pro žáky a zákonné zástupce.

6. Adaptační období učitele: Přechod na nový systém práce se začínajícími učiteli v návaznosti na platnou legislativu.

7. Vyhodnocení přijímacích zkoušek nanečisto realizovaných v prosinci pro žáky 9. ročníku a zájemce z 5. a 7. ročníků. Zajištění rozboru testů z českého jazyka a matematiky aprobovanými učiteli.

8. Zahájení realizace přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia pro uchazeče z 5. ročníku. Zajištění lektorů, učeben atd.

9. Zajištění vyúčtování grantů a dotačních programů, včetně závěrečných zpráv.

10. Účast na vzdělávací akci k novým pravidlům tvorby a čerpání FKSP. Zajištění podobného vzdělávání pro účetní i hospodářku školy. Práce na nových pravidlech čerpání FKSP. Projednání se zaměstnanci, spolurozhodování s odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele působí).

11. Schůzky s třídními učiteli, jednotlivými vyučujícími a asistenty pedagoga ohledně vzdělávacích a výchovných obtíží některých žáků.

12. Porada školního poradenského pracoviště. Příprava schůzek s vyučujícími a asistenty pedagoga. Práce na plánu vzdělávání pedagogů v oblasti práce s žáky s psychickými problémy. Možnosti realizace semináře pro rodiče.

Leden je zvláštní měsíc – první pololetí končí, ale zároveň začíná nový kalendářní, tedy i účetní rok. Zpravidla také přicházejí různé novinky – tentokrát nový systém podávání přihlášek na střední školy, jiný způsob práce se začínajícími učiteli i zavedení odlišných pravidel čerpání FKSP. Zároveň se blíží stresové období ukončení klasifikace a řešení s tím spojených obtíží.

Ředitel by měl být bdělý a nápomocný, připravený poradit učitelům a vyslechnout zákonné zástupce. Zároveň doporučuji najít si nějakou zajímavou vzdělávací aktivitu a obohatit své znalosti.

Tipy připravila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

TÝDENÍK MONČA(182)

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: leden v diáři ředitelky ZŠ

Kontaktujte nás