PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

S účinností od 1. 1. 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů, a vyvolala mnoho změn. Zde přinášíme 3 zásadní změny.

1. Profesní riziko (do 31. 12. 2022 Práce s rizikem ohrožení zdraví): Práce ve školách a školských zařízeních již nepatří k pracím, jejichž součástí je profesní riziko (příloha, dříve příloha 1).

2. Periodická prohlídka: Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii první a kategorii druhé se provádí, pokud to zaměstnavatel nebo zaměstnanec vyžadují (§ 11 odst. 2).

3. Mimořádná prohlídka: Jestliže se jedná o přerušení výkonu práce na dobu delší než 6 měsíců a důvodem přerušení výkonu práce je čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, mimořádná prohlídka se povinně neprovádí [§ 12 odst. 2 písm. f)].

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – pracovní poměr a 3 změny v oblasti pracovnělékařských prohlídek

Kontaktujte nás