PROFESNÍ TIPY – předcházení úrazům dětí a žáků

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Po letech uzavření škol v důsledku covidové pandemie vzrostl počet úrazů dětí a žáků ve školách. K jakým zjištěním dospěla ČŠI a na které činnosti se škola může zaměřit?

Ve výroční zprávě za školní rok 2021/2022, s. 260–262 (rozklikněte) ČŠI konstatuje, že

  • nejobvyklejším zraněním je dlouhodobě poranění ruky,
  • míra úrazovosti během přestávek nastiňuje otázku, nakolik je dohled efektivní,
  • znepokojivým zjištěním je vysoký podíl úrazů hlavy u dětí v mateřské škole.

 

Na jaké činnosti je vhodné se zaměřit?

1. Zjištění změn: Škola porovná údaje o úrazech s „předcovidovými“ školními roky a vyvodí závěry o změnách v úrazovosti dětí a žáků. Přitom je vhodné se zaměřit na vznik úrazů při aktivitách, při kterých dříve k úrazům nedocházelo.

2. „Neobvyklé“ aktivity: Škola se zaměří na vhodnou volbu aktivit, které pro děti nebo žáky nejsou zcela „obvyklé“, např. na škole v přírodě, adaptačním kurzu.

3. Zajištění dohledu: Škola zapojí do vykonávání dohledu větší počet pedagogických pracovníků. Dohled mohou vykonávat i pedagogičtí pracovníci činní na základě DPP nebo DPČ, neboť i oni vykonávají „nepřímou“ pedagogickou činnost.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – předcházení úrazům dětí a žáků

Kontaktujte nás