PROFESNÍ TIPY – přijímání k základnímu vzdělávání v soukromé a církevní škole: zvýhodnění uchazeče „z vlastní mateřské školy“

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Při zápisu k povinné školní docházce v soukromých a církevních školách mohou soukromé a církevní základní školy zvýhodňovat uchazeče – děti „z vlastní mateřské školy“.

Vysvětlení tohoto kritéria je důležité pro soukromé a církevní základní školy, i pro veřejné mateřské školy, které pomáhají zákonným zástupcům dětí zorientovat se v pravidlech zápisů k povinné školní docházce.

1. Zvýhodnění uchazeče „z vlastní mateřské školy“: konkurenční výhoda

  • Soukromá nebo církevní základní škola může formulovat kritérium přijetí, podle kterého jsou zvýhodněni uchazeči vzdělávající se v „mateřské škole při základní škole“ (přesněji „v mateřské škole, jejíž činnost vykonává stejná právnická osoba, která vykonává činnost základní školy“).
  • Samostatné kritérium zvýhodňující uchazeče z určité mateřské školy nepovažuji za legitimní. Takové kritérium samostatně nenaplňuje legitimní účel, nýbrž představuje spíše konkurenční výhodu, což u přístupu k veřejné službě není žádoucí.

 

2. Docházka do mateřské školy jako ověření předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP

  • Doporučuji postupovat v souladu se Stanoviskem MŠMT ke kritériím přijímání k základnímu vzdělávání na základní školy, které jsou zřízeny soukromým nebo církevním zřizovatelem (rozklikněte).
  • Podle stanoviska je přípustným kritériem splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného školního vzdělávacího programu (ŠVP). Jedním ze způsobů ověření tohoto kritéria je vzdělávání dítěte „v mateřské škole při dané základní škole“. Současně platí, že „nenaplnění této formální podmínky nesmí být důvodem k nepřijetí uchazeče. Je-li takové kritérium bonifikováno, uchazeč musí mít rovnocennou možnost prokázat své předpoklady ještě jiným způsobem, např. u zápisu.“ (Stanovisko, s. 5).
  • To znamená, že kritérium splnění předpokladů ke vzdělávání podle daného ŠVP lze nastavit například tak, že všichni uchazeči mají možnost absolvovat zkoušku, ze které mohou získat určitý počet bodů. Uchazeč, který absolvoval vzdělávání v mateřské škole, automaticky získá plný počet bodů. Uchazeč, který neabsolvoval vzdělávání v mateřské škole, získá takový počet bodů, který odpovídá výsledkům zkoušky. Za takového stavu uchazeč, který se v mateřské škole nevzdělával, má šanci své předpoklady prokázat u zkoušky (a není „automaticky“ vyloučen ze skupiny přijatých uchazečů).
  • Uvedený postup naplňuje legitimní účel. Účelem zkoušky je ověřit, že pro uchazeče bude vhodný daný ŠVP. U uchazeče, který se vzdělával v určité mateřské škole, lze tento účel považovat za ověřený, neboť jej mateřská škola „připravila“ na základní školu, ve které se žáci vzdělávají podle určitého ŠVP.

Tipy připravil Mgr. Jan Fiala, specialista na školské právo, v rámci kterého se zabývá mj. i základním vzděláváním. V této oblasti publikuje odborné články. Je spoluautorem odborné publikace o základním vzdělávání.

fiala01

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – přijímání k základnímu vzdělávání v soukromé a církevní škole: zvýhodnění uchazeče „z vlastní mateřské školy“

Kontaktujte nás