PROFESNÍ TIPY: přípravný týden v diáři ředitelky ZŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jak vypadá osnova přípravného týdne v diáři zkušené ředitelky základní školy? Do svého pracovního diáře nás tentokrát nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

1. Příprava pokynů pro zahájení školního roku, přehled třídních učitelů, učeben a funkcí v novém školním roce – písemná forma – vše zasílám e-mailem a elektronicky ukládám do společného úložiště, aby měli dokument všichni k dispozici

2. Různé plány na nový školní rok – plán akcí v novém školním roce (doplnění a schvalování v rámci zahajovací porady), DVPP, plán činností na přípravný týden, včetně rozpisů opravných zkoušek a hodnocení v náhradním termínu, plán činnosti na září.

3. Porady na úrovni zřizovatele – porada ředitelů ZŠ, porada členů vedení škol s pracovní PPP.

4. Porady interní – porada vedení, porada školního poradenského pracoviště, porada s předsedy předmětových komisí a metodického sdružení.

5. Schůzky – s jednotlivými třídními učiteli, s jednotlivými asistenty pedagoga, případně s rodiči.

6. Příprava zahájení školního roku – důraz na slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku, na začátek školního roku 6. ročníku (žáci přecházejí do nové budovy) a na žáky, kteří do školy přestoupili.

7. Zajištění a realizace proškolení pedagogických nebo nepedagogických pracovníků – školení BOZP a PO pro nové i stávající zaměstnance, seminář o právních předpisech ve školství pro všechny nové zaměstnance a třídní učitelé. Navázání spolupráce mezi novými a uvádějícími učiteli.

8. Další personální aktivity – propojení třídních učitelů s novými asistenty pedagoga, případné řešení nenadálých situací v souvislosti s nemocemi apod.

V přípravném týdnu považuji za nejdůležitější optimisticky naladit pedagogický sbor, zapojit jednotlivé kolegy do aktivit, reagovat na jejich připomínky, podněty a nápady. Zajistit všem kvalitní a relevantní informace (rozvrh, novinky, časové harmonogramy apod.). Učinit všechny kroky pro správné a hlavně pozitivní vykročení do nového období.

Tipy připravila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

Jitka.Kendíková2

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: přípravný týden v diáři ředitelky ZŠ

Kontaktujte nás