PROFESNÍ TIPY – škola v přírodě, zotavovací akce a související činnosti

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Při plánování školy v přírodě, dlouhodobějších exkurzí školy nebo „mimoškolních“ akcí školy je vhodné brát v potaz následující právní normy:

1. Odlišení školy v přírodě a zotavovací akce

Školu v přírodě organizuje mateřská škola a základní škola. Jedná se o zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro zajištění školy v přírodě je podstatné, že probíhá

 • buď jako škola v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo
 • škola v přírodě na dobu do 5 dnů (§ 8 a § 9 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Není podstatné, kolik dětí nebo žáků se školy v přírodě účastní, nebo jaký je jejich věk.

  V případě zotavovací akce je rozhodující, kolik dětí (žáků) se akce účastní, jaký je jejich věk, kolik dnů akce trvá a jaký je její účel. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zotavovací akcí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Všechny uvedené podmínky (počet dětí, věk, doba, účel) musejí být splněny současně.

2. Zdravotní způsobilost dítěte, žáka

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školy v přírodě delší než 5 dnů se může zúčastnit jen dítě (žák), které

 • je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
 • nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.


Podle § 9 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zotavovací akce se může zúčastnit jen dítě (žák), který

 • je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
 • nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření a
 • podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.


3.
Oznámení krajské hygienické stanici, zajištění péče lékaře v místě pobytu

V případě zotavovací akce a školy v přírodě delší než 5 dnů je povinna škola jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

 • termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a zeměpisných souřadnic,
 • počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,
 • způsob zajištění stravování účastníků a
 • jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.


Škola nemusí zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce. Tato povinnost byla zrušena s účinností od 1. 12. 2015. Do 30. 11. 2015 byla tato povinnost stanovena § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – škola v přírodě, zotavovací akce a související činnosti

Kontaktujte nás