PROFESNÍ TIPY – škola v přírodě, zotavovací akce a související činnosti

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Při plánování školy v přírodě, dlouhodobějších exkurzí školy nebo „mimoškolních“ akcí školy je vhodné brát v potaz následující právní normy:

1. Odlišení školy v přírodě a zotavovací akce

Školu v přírodě organizuje mateřská škola a základní škola. Jedná se o zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání (§ 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Pro zajištění školy v přírodě je podstatné, že probíhá

 • buď jako škola v přírodě na dobu delší než 5 dnů nebo
 • škola v přírodě na dobu do 5 dnů (§ 8 a § 9 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Není podstatné, kolik dětí nebo žáků se školy v přírodě účastní, nebo jaký je jejich věk.

  V případě zotavovací akce je rozhodující, kolik dětí (žáků) se akce účastní, jaký je jejich věk, kolik dnů akce trvá a jaký je její účel. Podle § 8 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zotavovací akcí organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Všechny uvedené podmínky (počet dětí, věk, doba, účel) musejí být splněny současně.

2. Zdravotní způsobilost dítěte, žáka

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, školy v přírodě delší než 5 dnů se může zúčastnit jen dítě (žák), které

 • je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
 • nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.


Podle § 9 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zotavovací akce se může zúčastnit jen dítě (žák), který

 • je zdravotně způsobilé k účasti na ní,
 • nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a
 • ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření a
 • podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.


3.
Oznámení krajské hygienické stanici, zajištění péče lékaře v místě pobytu

V případě zotavovací akce a školy v přírodě delší než 5 dnů je povinna škola jeden měsíc před zahájením zotavovací akce nebo školy v přírodě ohlásit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

 • termín a místo jejího konání, a to s uvedením adresy nebo názvu katastrálního území a zeměpisných souřadnic,
 • počet zúčastněných dětí; jedná-li se o zotavovací akci, počet dětí zúčastněných v každém běhu s uvedením data jeho zahájení a ukončení,
 • způsob jejího zabezpečení pitnou vodou,
 • způsob zajištění stravování účastníků a
 • jméno a příjmení odpovědné osoby přítomné na škole v přírodě nebo zotavovací akci, a to pro každý běh zotavovací akce, a telefonní číslo na ni.


Škola nemusí zajistit péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě nebo zotavovací akce. Tato povinnost byla zrušena s účinností od 1. 12. 2015. Do 30. 11. 2015 byla tato povinnost stanovena § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – škola v přírodě, zotavovací akce a související činnosti

Kontaktujte nás