PROFESNÍ TIPY – stanovení počtu přijímaných dětí MŠ nebo žáků ZŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Počet přijímaných uchazečů (dětí, žáků) je podstatným údajem, který ředitel školy bere v potaz při přijímání k předškolnímu a základnímu vzdělávání. Dále Vám přinášíme 8 tipů na kontrolu správného stanovení počtu přijímaných uchazečů a následné použití tohoto počtu.

Povinnost, doporučení stanovit a zveřejnit počet přijímaných uchazečů

1. Při vyhlášení zápisu ředitel školy zveřejní počet přijímaných uchazečů. Pro základní školy tak výslovně stanoví § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Doporučuji zveřejnit tento údaj i ředitelům mateřských škol.

Co ovlivňuje stanovený počet přijímaných uchazečů

2. Počet přijatých uchazečů by měl být totožný se stanoveným a zveřejněným počtem přijímaných uchazečů.

3. Odchýlení se od původního zveřejněného počtu přijímaných uchazečů z nejasného důvodu může za určitých okolností představovat vadu, pro kterou odvolací orgán (krajský úřad nebo Magistrát hlavního města Prahy) zruší rozhodnutí.

Kdy lze přijmout větší počet uchazečů, než je dříve zveřejněný počet přijímaných uchazečů

4. Ředitel školy se může odchýlit od stanoveného a zveřejněného počtu přijímaných uchazečů pouze z opodstatněného důvodu. U zvýšení jde typicky o otevření další třídy.

Kdy lze přijmout menší počet uchazečů, než je dříve zveřejněný počet přijímaných uchazečů

5. Výsledkem správního řízení je nedostatečný, malý počet úspěšných uchazečů nebo přihlášku ke vzdělávání podal nedostatečný, malý počet uchazečů.

6. Do vydání rozhodnutí je zjištěno, že někteří uchazeči mají určitý stupeň podpůrného opatření (PO), případně též i věk dvou let, jde-li o mateřskou školu.

V návaznosti na toto zjištění se za podmínek § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, snižuje nejvyšší počet žáků ve třídě základní školy za některé žáky s PO.

V návaznosti na toto zjištění se za podmínek § 2 odst. 5 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě mateřské školy za některé děti s PO a za dvouleté děti.

Povinnost snížení počtu žáků/dětí ve třídě může mít vliv na výsledný počet přijatých uchazečů a může být důvodem k rozhodnutí o nepřijetí určitých uchazečů.

7. Pokud je PO zjištěno po vydání rozhodnutí, nelze vydaná rozhodnutí měnit. Tehdy se postupuje obdobně jako v situaci, kdy dojde ke změně stupně PO v průběhu školního roku. To znamená, že se snížení počtu dětí/žáků ve třídě, které ukládá vyhláška, neuplatní a počet dětí/žáků ve třídě se v daném školním roce nesníží.

Jaký počet dětí/žáků se snižuje

8. Snižuje se nejvyšší počet dětí nebo žáků ve třídě stanovený prováděcí vyhláškou, tj. vychází se z počtu 24 dětí ve třídě mateřské školy (při výjimce z počtu 28) a z počtu 30 žáků ve třídě základní školy (při výjimce z počtu 34), nikoliv z počtu nižšího.

Tipy připravil Mgr. Jan Fiala, specialista na školské právo, v rámci kterého se zabývá mj. i základním vzděláváním. V této oblasti publikuje odborné články. Je spoluautorem odborné publikace o základním vzdělávání.

fiala01

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY – stanovení počtu přijímaných dětí MŠ nebo žáků ZŠ

Kontaktujte nás