PROFESNÍ TIPY: tipy na „čtení“ novelizovaného zákona o pedagogických pracovnících

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Ve středu 7. 6. 2023 prezident podepsal novelu zákona o pedagogických pracovnících (ke dni 11. 6. 2023 není publikovaná ve Sbírce zákonů). Přinášíme Vám 4 tipy, pomocí kterých správně „přečteme“ novelizovaný zákon.

1. Text publikovaný ve Sbírce zákonů porovnáme s dříve avizovaným a komentovaným zněním novely. Směrodatné je znění publikované ve Sbírce zákonů.

2. Účinnost (tj. okamžik, od kterého se právní norma používá; účinnost je vymezena v závěru právního předpisu) je v novele spojena se dvěma daty – 1. 9. 2023 a 1. 1. 2024. V případě každého novelizovaného ustanovení je vhodné zkontrolovat, ke kterému datu je novela účinná.

3. Přechodná ustanovení [tj. ustanovení definující vztah nové právní úpravy k dřívější (dosavadní) právní úpravě a k právním vztahům, které vznikly podle dřívější (dosavadní) právní úpravy; uvádějí se v závěru právního předpisu] upravují i vztah k již získané odborné kvalifikaci pedagogického pracovníka. Proto je jedním z přechodných ustanovení norma, podle které „Odborná kvalifikace získaná podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.“

4. Na veřejné školy (zřízené státem, kraje, obcí, svazkem obcí) se vztahují veškerá ustanovení novely. Soukromé a církevní školy musí podle obsahu a systematiky zákona o pedagogických pracovnících sledovat, zda se na ně vztahuje novelizované ustanovení.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: tipy na „čtení“ novelizovaného zákona o pedagogických pracovnících

Kontaktujte nás