PROFESNÍ TIPY: únor v diáři ředitelky ZŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na co nezapomenout v únoru, kdy začíná druhé II. školního roku?

Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, naše lektorka a vedoucí supervizí.

1. Pololetní a jarní prázdniny – různé osobní pracovní schůzky.

2. Plán akcí na II. pololetí, setkání s předsedy předmětových komisí, počátek plánování dalšího školního roku – třídní učitelé atd.

3. Řešení personálních změn v pedagogickém sboru. Jednání s kolegyněmi, které se budou vracet z rodičovské dovolené.

4. Přijetí nové speciální pedagožky a její začlenění do školního poradenského pracoviště a pedagogického sboru. Porada školního poradenského pracoviště zaměřená zejména na práci speciálních pedagogů ve škole.

5. Příprava přijímacích zkoušek nanečisto pro žáky 5. ročníku; příprava kempu pro žáky 9. ročníku zaměřeného na zlepšování se v testech na přijímací zkoušky.

6. Příprava a konzultační činnost pro rodiče žáků, kteří podávají přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. 

7. Realizace vzdělávacích akcí pro pedagogy – druhá část semináře o komunikaci se zákonnými zástupci, seminář o využití umělé inteligence ve výuce.

8. Účast na poradě ředitelů ZŠ. Příprava podkladů a dotazů.

9. Příprava a zajištění dopravy školního pěveckého sboru na přehlídky divadelních souborů.

10. Podpora účasti žáků v obvodních kolech vědomostních soutěží.

11. Hospitační činnost v návaznosti na plán kontrolní činnosti.

12. Schůzky se zákonnými zástupci žáků – různá témata – projednání IVP, debata o plnění povinné školní docházky v zahraniční, doporučení návštěvy poradenského zařízení apod.

V únoru začíná II. pololetí, ale je již také čas přemýšlet o příštím školním roce, především o personálních změnách. Je tedy doba na plánování a setkávání se s různými aktéry.

Zároveň přicházejí pololetní a jarní prázdniny, které je možné využít k aktivitám, na něž není v provozu školy mnoho času. Ředitel by měl aktivní, ale zároveň myslet na vhodný způsob relaxace. Doporučuji tedy „vyčistit si hlavu“ při vhodně zvoleném aktivním odpočinku.

 

 

Tipy připravila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

TÝDENÍK MONČA(182)

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: únor v diáři ředitelky ZŠ

Kontaktujte nás