PROFESNÍ TIPY: září v diáři ředitelky ZŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jak vypadá září v diáři ředitelky ZŠ? Do svého pracovního diáře nás nechala nahlédnout  PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

1. Zahájení školního roku – slavnostní zahájení školní docházky žáků 1. ročníku, uvítání žáků 6. ročníku v nové budově.

2. Aktualizace počtu žáků, hlášení zřizovateli. Zařazení žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí, kteří byli dosud evidováni ve třídě N, do jednotlivých tříd. Jejich evidence v třídních výkazech a záznam změn v matrice.

3. Příprava a realizace zahajovacích třídních schůzek. Setkání se zástupci rodičů – předseda Sdružení rodičů – společné plánování akcí.

4. Realizace setkání s jednotlivými třídními učiteli a asistenty pedagoga. Na nich řešit vzdělávání jednotlivých žáků, např. se SVP.

5. Příprava podkladů pro výroční zprávu a práce na jejím zpracování.

6. Aktualizace různých seznamů – např. ukrajinští žáci, žáci se SVP. Práce s různými plány – plán výchovného poradce, preventivní program, podpisy IVP.

7. Zahájení hospitační činnosti – důraz na nové zaměstnance a práci uvádějících učitelů.

8. Příprava vzdělávacích akcí pro rodiče a žáky 5., 7. a 9. ročníků zaměřených na výběr střední školy a očekávaná nová pravidla přijímacího řízení na SŠ.

9. Zahájení výuky v rámci třídy pro jazykovou přípravu pro žáky cizince, včetně zajištění příslušné dokumentace.

10. Příprava výměnných pobytů a škol v přírodě, vždy ve spolupráci s učiteli příslušných tříd.

11. Účast na jednáních jednotlivých předmětových komisí a metodických sdružení. Reflexe podnětů vzešlých z těchto jednání.

V září je nejdůležitější vykročit do nového školního roku s optimismem a v dobré náladě. Hodí se být připravena na různé podněty a připomínky, jejich reflexi a práci s nimi. Jistě se také vyplatí myslet tak trochu na sebe – psychohygiena. Třeba si nadělit nějakou malou odměnu (v mém případě knihu).

Tipy připravila PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a naše lektorka a vedoucí supervizí.

TÝDENÍK MONČA(182)

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: září v diáři ředitelky ZŠ

Kontaktujte nás