PROFESNÍ TIPY: změna RVP ZV od 1. 9. 2023

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

V souvislosti se změnou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od 1. 9. 2023 (rozklikněte) přinášíme 5 praktických tipů přímo navázaných na činnost školy.

Změny jsou zacíleny na vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a žáků cizinců. Čemu věnovat pozornost v praktické rovině?

1. Rámcové vzdělávací programy jsou povinnou dokumentací školy [§ 28 odst. 1 písm. d) školského zákona]. Proto školy vzdělávající podle RVP ZV zajistí, aby součástí dokumentace školy byl RVP ZV v aktuálním znění. RVP ZV je možné vést v elektronické podobě (rozklikněte).

2. Změněný RVP ZV neukládá školám uvést ŠVP do souladu se změněným RVP ZV. Pokud by však škola přistoupila ke změně ŠVP, je nutné tuto změnu projednat v pedagogické radě (§ 164 odst. 2 školského zákona). K návrhu změněného ŠVP se musí vyjádřit školská rada [§ 168 odst. 1 písm. a) školského zákona].

3. V předmětové komisi a pedagogické radě je vhodné projednat doplněnou charakteristiku výuky druhého jazyka (RVP ZV s. 17).

4. V předmětové komisi, s třídními učiteli je vhodné projednat nový „nástroj“ použitelný při vzdělávání žáků cizinců – možnost nahradit vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Další cizí jazyk (RVP ZV s. 142) a případně naplánovat využití této možnosti od 1. 9. 2023.

5. V předmětové komisi je vhodné projednat možné využití disponibilní časové dotace k realizaci vzdělávacího obsahu Češtiny jako druhého jazyka (RVP ZV s. 144) a případné návrhy změn ŠVP doporučit vedení školy.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PROFESNÍ TIPY: změna RVP ZV od 1. 9. 2023

Kontaktujte nás