TIP – 3 upozornění na změny při vyplnění statistických výkazů

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

  1. Ve výkazu P1c-01 se ve středních školách hodiny PPČ k zajištění jazykové přípravy vykazují obdobně jako nepovinné předměty (Metodický materiál k poskytování bezplatné jazykové přípravy ve středním vzdělávání od 1. září 2022, s. 7 – rozklikněte).

  2. Ve výkazu M3 o základní škole v oddílu Žáci podle oboru vzdělání a ročníků jsou odebrány řádky 3701a a 3702a – žáci vzdělávající se podle RVP pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (prezentace MŠMT Sběr dat ze školních matrik ve školním roce 2022/2023, snímek 3 – rozklikněte).

  3. Ve výkazu M3 o základní škole, M8 o střední škole, M9 o konzervatoři, M10 o vyšší odborné škole je v oddílu Žáci/Studenti podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu upřesněna charakteristika „azylanta“: Azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany (podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a osoby požívající dočasné ochrany (zákon č. 221/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/2022 Sb.) (tamtéž – snímky 4, 10, 14, 15).

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – 3 upozornění na změny při vyplnění statistických výkazů

Kontaktujte nás