TIP – 7 tipů na jednání předmětových, metodických komisí na konci června

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jednání komise a zápis komise předaný řediteli školy obsahuje:

  1. Vyhodnocení činnosti komise v průběhu školního roku (jaké byly cíle činnosti komise, dosažení cílů, jaké byly důvody dosažení/nedosažení cílů).

  2. Přehled absolvovaného DVPP a shrnutí jeho využití při vzdělávání v průběhu školního roku.

  3. Podklady komise pro výroční zprávu školy podle struktury stanovené ředitelem školy. V červnu 2022 komise nově vyhodnotí naplňování cílů ŠVP (z důvodu novely vyhlášky č. 15/2005 Sb.).

  4. Návrh cíle činnosti a aktivit vedoucích k naplnění cíle v následujícím školním roce (tradiční i nově navrhované akce – soutěže, projektové dny, DVPP apod.).

  5. Informace o předpokládaných výběrových řízeních souvisejících s činností komise v následujícím školním roce (např. výběrové řízení na dopravce zajišťujícího přepravu žáků na akce plánované předmětovou komisí).

  6. Případné návrhy na úpravu školního řádu.

  7. Podklady pro poskytnutí odměny členům komise.

Tipy sestavil Mgr. Antonín Sekyrka, ředitel Gymnázia, České Budějovice, Česká 64.

sekyrka

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – 7 tipů na jednání předmětových, metodických komisí na konci června

Kontaktujte nás