TIP – individuální vzdělávání dítěte v mateřské škole

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Na začátku školního roku je vhodné ověřit přípravu individuálního vzdělávání dítěte.

  1. O individuální vzdělávání dítěte (které plní povinnost předškolního vzdělávání) zákonný zástupce dítěte nežádá. Zákonný zástupce individuální vzdělávání dítěte mateřské škole oznamuje. Obsah oznámení je uveden v § 34b odst. 2 školského zákona.

  2. Mateřská škola má nachystané oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, které doporučí zákonnému zástupci dítěte (§ 34b odst. 3 školského zákona).

  3. Školní řád mateřské školy stanoví způsob a termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, včetně náhradních termínů (§ 34b odst. 3 školského zákona). Konkrétní řádný a náhradní termín ověření mateřská škola dohodne se zákonným zástupcem dítěte v dostatečném předstihu.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – individuální vzdělávání dítěte v mateřské škole

Kontaktujte nás