TIP – k přípravě autoremedury na střední škole

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Zkontrolujte si připravený text rozhodnutí a ověřte místa, ve kterých se často chybuje:

1. Ve výrokové části rozhodnutí je uvedeno, že

  • správní orgán rozhodl také podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 87 správního řádu zakotvuje autoremeduru jako takovou),
  • rozhodnutí, kterým uchazeč nebyl přijat ke vzdělávání, se mění a uchazeč se přijímání ke vzdělávání (tj. dříve vydané rozhodnutí se neruší, ale mění).

2. V poučení o opravném prostředku je uvedeno, že se uchazeč může odvolat proti rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (tj. použije se speciální odvolací lhůta).

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – k přípravě autoremedury na střední škole

Kontaktujte nás