TIP – k přípravě autoremedury na střední škole

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Zkontrolujte si připravený text rozhodnutí a ověřte místa, ve kterých se často chybuje:

1. Ve výrokové části rozhodnutí je uvedeno, že

  • správní orgán rozhodl také podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 87 správního řádu zakotvuje autoremeduru jako takovou),
  • rozhodnutí, kterým uchazeč nebyl přijat ke vzdělávání, se mění a uchazeč se přijímání ke vzdělávání (tj. dříve vydané rozhodnutí se neruší, ale mění).

2. V poučení o opravném prostředku je uvedeno, že se uchazeč může odvolat proti rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (tj. použije se speciální odvolací lhůta).

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – k přípravě autoremedury na střední škole

Kontaktujte nás