TIP – přijímání cizince ke vzdělávání ve střední škole

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

1. Podle § 20 odst. 4 školského zákona uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. Další podrobnosti školský zákon neuvádí. Je však zřejmé, že hodnocení rozhovoru musí probíhat podle určitých kritérií.

2. Současné informace MŠMT pro přijímání na střední školy se nevěnují tomu, jak má střední škola sjednotit hodnocení vysvědčení vydaných v ČR a vysvědčení vydaných v zahraničí. V informacích MŠMT z roku 2017 se pro srovnatelnost posouzení všech uchazečů doporučuje vytvořit převodník na „jednotnou“ klasifikaci (viz Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2016/2017, s. 16 – rozklikněte).

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

TIP – přijímání cizince ke vzdělávání ve střední škole

Kontaktujte nás