RADA ODBORNÍKA – jak jednoduše podpořit ve škole žáka mladšího školního věku s vývojovou dysfázií

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Stále častěji se v základních školách setkáváme se skupinou žáků s vývojovou dysfázií. Přesto si však někteří pedagogové tento pojem s konkrétními projevy spojují obtížně a jejich přístup k těmto žákům tím může být ovlivněn.

Protože jsou žáci s vývojovou dysfázií často konfrontování s tím, že se jim nedaří, že nerozumí, že mají potíže s vyjadřováním, je výhodné soustředit se na jejich silné stránky a na celkové klima ve třídě s cílem zprostředkovat jim prožitek úspěchu nejen v osvojování si učiva, ale i při navazování mezilidských vztahů.

Jako efektivní se při vzdělávání žáků s vývojovou dysfázií jeví:

1. vybírat ke čtení kratší texty nebo část textu,

2. akceptovat pomalejší tempo čtení,

3. volit doplňovací cvičení namísto diktátů, aby se žák mohl soustředit jen na daný jev,

4. klást otázky ověřující pochopení významu slov,

5. ověřovat si, zda žák porozuměl zadání (ideálně otevřenými otázkami na obsah, nikoli uzavřenou otázkou typu „rozuměl jsi? rozumíš?“),

6. využívat obrázky, fotografie ke znázornění složitých a nových slov,

7. založit slovníček pojmů pro lepší orientaci v nových slovech (vypsání důležitých pojmů doplněných o obrázky/fotky), žák může se slovníčkem pracovat při upevňování i ověřování učiva,

8. podpořit chápání nových slov manipulací s předměty podle pokynů, výběrem obrázků podle pokynů, vyčleněním odpovídajícího obrázku ze skupiny či tvorbou protikladů,

9. nabízet skupinové aktivity umožňující vyjadřovat se prostřednictvím neverbální komunikace, gest, emotikonů, kresby,

10. zařazovat aktivity na rozlišování první a poslední hlásky ve slově (např. žáci pracují se sadou písmen a ukazují kartu s písmenem, na které začíná/končí slovo vyřčené pedagogem), případně je možné zvolit jednodušší variantu, při které učitel předříkává slova a žák má rozpoznat, zda slovo obsahuje domluvenou hlásku (např. žáci odpovídají smluveným signálem – kýváním hlavy / zvedáním karty ANO/NE),

11. časté pochvaly a povzbuzování při snaze žáka se dorozumět/vyjádřit všemi jemu dostupnými možnostmi (kreslením, pantomimou, gesty).

Pro fungující vzdělávání je důležitá kvalitní spolupráce pedagoga se zákonným zástupcem a zajištění logopedické péče. Zejména v 1. ročníku základní školy při osvojování písmen a nácviku čtení je zásadní věnovat pozornost správnému sluchovému rozlišování problémových hlásek a jejich pozici ve slově (zejména těch, které žák ještě artikulačně nezvládá), aby se předcházelo k záměnám při jejich psaní. Podporou žákům s vývojovou dysfázií, jejich zákonným zástupcům i pedagogům jsou školská poradenská zařízení (speciálně pedagogická centra).

Radu odborníka připravil PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., ředitel Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, a Mgr. Barbora Vostrejžová, speciální pedagožka – logopedka v SPC pro vady řeči v Brně.

TYDENIK MONCA81

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA – jak jednoduše podpořit ve škole žáka mladšího školního věku s vývojovou dysfázií

Kontaktujte nás