RADA ODBORNÍKA: jak otevřít komunikaci směrem k rodičům?

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Do přístupu ke komunikaci s rodiči dětí a žáků vstupuje jejich právo na informace i právo na rozhodování. Kromě tohoto právního pozadí by však do popředí měla vstupovat ještě jedna úvaha, a sice že pokud jsou do edukačního procesu a prostředí školy rodiče pravidelně vtahováni, společný cíl maximálního naplňování potřeb dětí a žáků a jejich přípravy na současný i budoucí život může být dosahován snadněji.

Jedním ze zásadních úkolů pedagogického lídra školy je přirozené budování komunity a společenství celé školy, jehož jsou rodiče dětí a žáků nedílnou součástí. K podpoře komunity školy prostřednictvím otevřené komunikace mohou přispět jednoduché tipy:

1. ranní setkávání ředitele a rodičů před školou či v jejím vestibulu;

2. dostupnost k individuálním rozhovorům a jednáním v případě potřeby v ředitelně;

3. osobní přítomnost ředitele na třídních schůzkách;

4. individualizované formy přivítání zákonných zástupců žáků při různých slavnostních příležitostech (např. akce spojené se zahájením a ukončením školního roku);

5. udržování tradic (např. méně formální setkávání v rámci různých slavností, výstav, besídek v průběhu celého školního roku);

6. pravidelná (online) dotazníková šetření na konci školního roku, která se zaměřují na spokojenost rodičů a na jejich reflexi změn, které v průběhu školního roku zaznamenali, případně na hodnocení směřování školy v kontextu jejich představ o vzdělávání.

Otevřená komunikace a přístupnost ředitele vůči zákonným zástupcům může vytvářet dobrou výchozí pozici pro případy řešení konfliktních či obecně nepříjemných situací. V těch je důležité, aby ředitel hned zpočátku ujasnil jednotlivé role a ubezpečil rodiče, že jako škola jim pomáhá s výchovou a vzděláváním jejich dětí. V emocemi ovládaném okamžiku se ukotvení a připomenutí jednotlivých pozic a úloh jeví jako funkční strategie.

Vzájemný respekt mezi školou a rodiči může být podtrhován nabídkou pravidelných setkávání vedení se zákonnými zástupci s cílem zprostředkovávání aktuálního dění, a to z hlediska časové i dopravní dostupnosti i online formou. Umožnit rodičům nahlédnout pod pokličku nejen pedagogických, ale také organizačních, administrativních, či provozních záležitostí podporuje pochopení jednotlivých kroků vedení, které mají dopad na vzdělávání žáků.

Radu odborníka připravil PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D., ředitel Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno.

TYDENIK MONCA81

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA: jak otevřít komunikaci směrem k rodičům?

Kontaktujte nás