RADA ODBORNÍKA – učební strategie

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Jaké učební strategie mohou žáci používat? Co jim můžeme doporučit, aby jejich učení se bylo efektivní? Sdílíme 12 tipů od zkušené speciální pedagožky a psycholožky:

1. Chci-li se naučit něco nového, potřebuji si udělat přehled v tom, co už k danému tématu vím. Od toho se odrazím. Můžu to i propojit s dalším předmětem, ve kterém jsem se učil podobné informace.

2. Vím, co se mám učit? Kolik toho je? Mám všechny podklady? Budu se učit z materiálů vyučujícího, nebo spolužáka z vyššího ročníku? Jsou pro mě využitelné, přehledné, čitelné, srozumitelné? Potřebují úpravu? Pokud ano, jakou? 

3. Potřebuji si materiály k učení doplnit, rozšířit? Dohledám si k nim třeba videa, články, obrázky, schémata, mapy? Je něco, co si k tomu můžu zkonstruovat, vyrobit, vyzkoušet? Kam se můžu podívat pro doplňující informace?

4. Rozhodnu se, zda budu postupovat od počátku do konce, nebo zda si učivo rozdělím na části. Pokud zvolím dělení na části, budu se je učit postupně, pozpátku, nebo na přeskáčku? A kdy je vhodné pořadí porušovat?

  • Když jsou si části velmi podobné a potřebuji je více odlišit.
  • Když se učím v krátkých časových úsecích.
  • Když potřebuji udržet pozornost.

5. Budu se učit sám, nebo s někým? Budu druhému učivo vysvětlovat, nebo ho budu naopak poslouchat? Budeme společně diskutovat o podstatě, příčinách, důsledcích?

6. Kolik času mám na učení? Jak si čas rozvrhnu? Umím plánovat a dodržovat plány?

7. Volím strategii učit se průběžně každý den/týden určitou část, nebo vše najednou den před zkouškou? U kterých předmětů se mi to vyplatí, u kterých ne?

7. Pokud se učím sám, např. matematiku, střídám postupy? (Mozek tak zůstává aktivizovanější a snáze si informace ukládá a vybavuje.)

8. Pomáhá mi, když si nové informace říkám nahlas? Nahraju si učební látku na mobil a pustím si ji pak při procházce, při běhání? Zatančím si u toho? Vytvořím si sled pohybů, aby mi pomohly vybavit si nějaký seznam? Zazpívám si ho? Využiju nějakou jinou formu zapamatování a vybavení?

9. Tvořím si přehledy a souhrny učiva v takové podobě, aby pro mě byly snadno čitelné? Zaznamenávám si postup? Používám k tomu aplikace, poznámky, to-do listy nebo třeba post-ity? 

10. Umím začít? Mám vytvořený nějaký rituál, který odděluje volný čas od času na učení? 

  • Dobrým rituálem je připravit si chutný nápoj, odstranit z prostředí, ve kterém se budu učit, věci, které by mě rušily a říct si nahlas: Jdu se učit.
  • Pravidelnost doby učení pomáhá „probudit mozek“.

12. A to nejdůležitější nakonec: Spím DOSTATEČNĚ? Pro zapamatování informací je nejdůležitější kvalitní spánek. Nevyspalý mozek si věci nestihne pamatovat a nemůže si je vybavit, i když se je naučil.

Připravila Mgr. et Mgr. Jana Pechancová, psycholožka a speciální pedagožka, která se v DYS-centru Praha věnuje diagnostice dětí, dospívajících i dospělých, dynamické diagnostice, konzultační, poradenské a reedukační práci s klienty.

FB MONCA49

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA – učební strategie

Kontaktujte nás