RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu právníka

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

1. Zákaz diskriminační „poptávky“: „Poptávka“ školy po nových učitelích nemá být diskriminační. Například požadavek určitého počtu let (odborné) praxe je podle § 6 odst. 1 písm. a) antidiskriminačního zákona obhajitelný pouze tehdy, když je odborná praxe nezbytná pro řádný výkon zaměstnání. V případě učitele školy (nikoli např. ředitele školy) lze předpokládat, že takový požadavek není důvodný.

2. Právo výběru zaměstnance: Podle § 30 odst. 1 zákoníku práce je v působnosti zaměstnavatele výběr fyzické osoby ucházející se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností.

3. Právo organizovat výběrové řízení: V případě učitelů má zaměstnavatel právo, nikoli povinnost provádět výběr uchazeče na základě vyhlášeného „výběrové řízení“. Výběrové řízení, ve kterém je zaměstnanec vybrán podle určitých jednotných kritérií, však přispívá k transparentnosti řízení školy.

4. Údaje, které lze zjišťovat: V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru zaměstnavatel smí vyžadovat od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy (§ 30 odst. 2 zákoníku práce).

5. Údaje, které nelze zjišťovat: Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem (§ 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

6. Seznámení uchazeče o zaměstnání s právy a povinnostmi: Zaměstnavatel je povinen seznámit uchazeče o zaměstnání s právy a povinnostmi, které by vznikly ze smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních přepisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru (§ 31 zákoníku práce).

Připravila PhDr. Monika Puškinov, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu právníka

Kontaktujte nás