RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu právníka

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

1. Zákaz diskriminační „poptávky“: „Poptávka“ školy po nových učitelích nemá být diskriminační. Například požadavek určitého počtu let (odborné) praxe je podle § 6 odst. 1 písm. a) antidiskriminačního zákona obhajitelný pouze tehdy, když je odborná praxe nezbytná pro řádný výkon zaměstnání. V případě učitele školy (nikoli např. ředitele školy) lze předpokládat, že takový požadavek není důvodný.

2. Právo výběru zaměstnance: Podle § 30 odst. 1 zákoníku práce je v působnosti zaměstnavatele výběr fyzické osoby ucházející se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností.

3. Právo organizovat výběrové řízení: V případě učitelů má zaměstnavatel právo, nikoli povinnost provádět výběr uchazeče na základě vyhlášeného „výběrové řízení“. Výběrové řízení, ve kterém je zaměstnanec vybrán podle určitých jednotných kritérií, však přispívá k transparentnosti řízení školy.

4. Údaje, které lze zjišťovat: V souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru zaměstnavatel smí vyžadovat od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy (§ 30 odst. 2 zákoníku práce).

5. Údaje, které nelze zjišťovat: Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem (§ 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).

6. Seznámení uchazeče o zaměstnání s právy a povinnostmi: Zaměstnavatel je povinen seznámit uchazeče o zaměstnání s právy a povinnostmi, které by vznikly ze smlouvy, popřípadě ze jmenování na pracovní místo vyplynuly, a s pracovními podmínkami a podmínkami odměňování, za nichž má práci konat, a povinnostmi, které vyplývají ze zvláštních právních přepisů vztahujících se k práci, která má být předmětem pracovního poměru (§ 31 zákoníku práce).

Připravila PhDr. Monika Puškinov, Ph.D., specialistka na školskou legislativu.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu právníka

Kontaktujte nás