RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu zkušené ředitelky ZŠ a SŠ

Pro zobrazení obsahu se přihlašte níže.

Výběr nových, kvalitních pedagogů se v současnosti podobá sisyfovské práci. Zní to až absurdně, ale uchazeč, který by byl plně kvalifikovaný, otevřený, tvořivý, plný elánu a odhodlání, je prakticky k nenalezení. Týká se to bohužel hlavně prvostupňových učitelů, které osobně považuji za základní kameny kvalitního vzdělání každého žáka.

Náš pedagogický sbor tvoří přes 100 pracovníků a občas se stane, že některý z nich musí být nahrazen ze dne na den. I když nové zaměstnance hledáme permanentně, a v našem případě i v zahraničí, ne vždy se nám podaří příslušnou pozici obsadit kvalitní osobou.

Na co se zaměřuji při přijímaní nových zaměstnanců? Které vlastnosti a schopnosti u nich sleduji?

1. Kvalifikační předpoklady: jde mi o to, abych zajistila odbornou úroveň výuky. Ta ve většině případů vychází z toho, že ji zajišťují plně odborně kvalifikovaní a aprobovaní pedagogové. Pokud ještě studují nebo mají odbornou kvalifikaci pro jiný „druh“ pedagogického pracovníka, řeším, zda jsou ochotni se dále vzdělávat a kvalifikaci si doplnit.

2. Přijímaní jinakosti: v obou našich školách se vzdělávají velmi rozmanití žáci. Někteří mají speciální vzdělávací potřeby a potřebují specifický přístup, někdy i podporu asistenta pedagoga. Další patří mezi žáky s OMJ. Jiní zase vrcholově sportují. Individuální práci s takovými jedinci na odborné úrovni považuji za prioritu.

3. Otevřenost: v nejširším slova smyslu ji považuji za nejdůležitější vlastnost pedagoga. Vnímám ji jako schopnost sledovat a přijímat nové vzdělávací trendy a technologie a tvořivě a funkčně je zařazovat do výuky. Souvisí podle mě ale i s komunikací s žáky, snahou o jejich důkladné poznání. Ve stejné rovině je ale potřeba pracovat i se zákonnými zástupci či laickou veřejností.

4. Spolupráce: i když může být učitel vnímán jako solitér, který si musí s žáky v hodinách poradit sám, je také součástí týmu. Měl by být schopen naplňovat školní vzdělávací program, jeho vize a plány. Spolupracovat s kolegy na projektech, nápadech. Zaujímat jednotný postoj v důležitých věcech. Také by měl být schopen pracovat v týmu. V našem případě se jedná především o úzké propojení mezi učitelem a asistentem či asistenty pedagoga. Realizujeme však také tandemovou, navíc i vícejazyčnou výuku, která vyžaduje vysokou míru kooperace a komunikace.

5. Jazyková vybavenost: pro mě v současné době klíčová kompetence každého pedagoga. Jeden z našich programů pracuje na biligvním, česko-italském základu, jehož pilířem je tandemové učení, kdy jednotlivé hodny realizují český a italský učitel. Pro jejich spolupráci je jazyková vybavenost zcela základní. Protože pracujeme v nejrůznějších mezinárodních projektech a podporujeme jazykovou výuku našich žáků, je pro mě tento aspekt zcela klíčový. V neposlední řadě je třeba zmínit, že se na obou našich školách vzdělává mnoho žáků s OMJ, včetně těch, které jsme přijali v minulém roce, protože utíkali před válkou na Ukrajině. Učitelé se tak musí umět domluvit nejen s žáky, ale i jejich zákonnými zástupci.

Radu odborníka připravila PhDr. Jitka Kendíková, dlouholetá ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, specialistka na vzdělávání žáků s SVP (zejména s poruchami autistického spektra), vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, zkušená lektorka a autorka mnoha odborných publikací.

Jitka.Kendikova2

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

RADA ODBORNÍKA: výběr nových učitelů z pohledu zkušené ředitelky ZŠ a SŠ

Kontaktujte nás