Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaším týmem projdeme

  • školní třídu jako malou sociální skupinu – struktura, normy, dynamika a vývoj skupin,
  • role učitele a principy budování bezpečného klimatu ve školní třídě,
  • pozorování vztahů a chování žáků ve třídě – nácvik,
  • užitečné postupy a techniky do vyučovací hodiny či do třídnické hodiny.

 

Vše na konkrétních příkladech z praxe.

Určeno pro MŠ, ZŠ, SOŠ a SOU, ZUŠ, SUŠ a gymnázia.

Akreditace MŠMT 21764/2021-5-718

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. David Čáp, Ph.D.

psychologie a pedagogika
Etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: