Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaším týmem projdeme

  • strukturu školního poradenského pracoviště – náplň práce a kompetence jednotlivých profesí,
  • možnosti spolupráce v poradenském týmu,
  • spolupráci s vedením a celým týmem školy,
  • kdo může být klientem školního poradenského pracoviště,
  • práci se žákem, zákonným zástupcem, učitelem, asistentem pedagoga – na konkrétních kazuistikách,
  • důležité administrativní kroky,
  • spolupráci se školským poradenským zařízením, lékaři, dalšími odborníky a institucemi.

 

Cílem je zefektivnit práci ŠPP a týmu, vyhnout se nejčastějším přešlapům a také šetřit čas a síly.

Vše na konkrétních příkladech z praxe.

Určeno pro ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázia.

 

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Jitka Kendíková

management
Ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, a vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, lektorka a autorka (např. Vademecum asistenta pedagoga, Pasparta).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: