Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Na semináři se spolu zaměříme na takové formy narušené komunikační schopnosti, se kterými se stále častěji setkáváme u žáků .

Podíváme se na možný dopad narušené komunikační schopnosti na vzdělávací proces a nabídneme zkušenosti z praxe, které mohou pomoci pedagogickým pracovníkům orientačně vyhodnocovat obtíže žáků spojené

  • s vývojovou dysfázií,
  • koktavostí,
  • dyslalií,
  • rozštěpovými vadami. 

 

Seminář je zaměřen na pochopení potřeb žáků, které vyplývají z přítomných narušení, a prostřednictvím jednoduchých praktických tipů poskytne základní přehled opatření ke zvládání nároků spojených se vzděláváním.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Působil jako speciální pedagog logoped v mateřské škole, v sociálních službách i v logopedické ambulanci. Téměř deset let pracoval na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde se výzkumně věnoval podpoře a přístupům k lidem s různými formami narušené komunikační schopnosti. V současné době je ředitelem Základní školy a mateřské školy logopedické, Brno, kde se snaží vyzdvihovat efektivitu propojování osvědčených tradičních přístupů s inovativními metodami. Při vzdělávání dětí a žáků se opírá o principy zprostředkovaného učení.

Mgr. Věra Mučič

Školská logopedka působící aktuálně v Základní škole a mateřské škole logopedické, Brno, Veslařská 234 jako zástupkyně ředitele pro speciálně pedagogickou a logopedickou intervenci ve vzdělávání. Během své téměř 20leté působnosti ve školství (s přestávkou v podobě mateřské dovolené) pracovala převážně v poradenství (PPP, SPC pro žáky s vadami řeči), ale také jako speciální pedagog v různých typech školských zařízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (základní škola při psychiatrické léčebně, základní škola pro žáky s vadami řeči a zraku).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: