Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Potřebujete svůj tým odborně vybavit pro práci a komunikaci se žáky s různými psychickými obtížemi?

A poradit se, jak profesionálně zvládnout i vypjaté okamžiky ve škole či třídě?

 

Se zkušeným psychologem dr. Davidem Čápem se připravíte

  1. na projevy v současnosti nejčastějších psychických obtíží (i u introvertů),
  2. čeho si všímat, na co zaměřit pedagogickou diagnostiku,
  3. jak se žáka „zeptat“, jak s ním komunikovat, jak jej doporučit školnímu psychologovi,
  4. jak o psychických obtížích komunikovat s jeho rodiči,
  5. jaké základní formy podpory můžeme poskytnout,
  6. jak reagovat, pokud u žáka dojde k výraznému výkyvu psychického stavu,
  7. na koho se obrátit, kde hledat další podporu,
  8. kde hledat pomoc i pro sebe.

 

Vše na konkrétních kazuistikách.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. David Čáp, Ph.D.

psychologie a pedagogika
Etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: