Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme

  • základní přehled motivů a spouštěčů problematického chování žáků,
  • jak identifikovat konfliktní situace ve školní třídě a jak jim rozumět,
  • rozbor možností řešení  – základní principy,
  • tvorba konkrétních krizových scénářů,
  • vhodné strategie – plán B, hlavní cíl hodiny, role vedení školy.


Cílem semináře je podrobnější příprava krizových scénářů na zvládnutí konkrétního problematického chování pro konkrétní školu či třídu. Součástí semináře je nácvik intervizní práce na základě konkrétních kazuistik účastníků.

Určeno pro MŠ, ZŠ, SOŠ a SOU, ZUŠ, SUŠ a gymnázia.

Lze hradit z OP JAK.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. David Čáp, Ph.D.

psychologie a pedagogika
Etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: