Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Projdeme s Vaším týmem

  • typické problémové momenty a související dokumentaci (např. omlouvání nepřítomnosti žáka, uvolňování žáka),
  • práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků školní družiny nebo školního klubu (např. vyzvedávání žáka ze školy, školní družiny) a práva a povinnosti zletilých žáků
  • práva a povinnosti pedagogických pracovníků (např. školní řád, vnitřní řád, pracovní řád),
  • odpovědnost za škodu,
  • specifika pracovněprávních vztahů.

 

Vše prakticky, konkrétně, na příkladech z praxe.

Určeno pro MŠ, ZŠ, SOŠ a SOU, gymnázia.

Akreditace MŠMT 14810/2019-1-612

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: