Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme

  • způsoby prevence syndromu vyhoření a podpory duševního zdraví žáků,
  • představíme konkrétní konkrétní zásady a techniky wellbeingu, psychohygieny a zvládání stresu,
  • řekneme si, jaké jsou  možnosti učitelů v běžném provozu školy,
  • jak nastavit podporu ze strany vedení, ŠPP, třídních učitelů a pedagogů.


Konkrétní praktická doporučení
Vám poskytnou klinická psycholožka dr. Loneková a dlouholetá ředitelka ZŠ a SŠ dr. Kendíková.

 

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

psychologie
Klinická psycholožka a psychoterapeutka, lektorka v oblasti komunikačních dovedností, logoterapie a krizové intervence, pracující v psychoterapeutické praxi, vyučující na katedře psychologie FF UK.

PhDr. Jitka Kendíková

management
Ředitelka Základní školy J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, a Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, odbornice na vzdělávání žáků se SVP, zejména s poruchami autistického spektra, a vzdělávání českých žáků studujících v zahraničí, lektorka a autorka (např. Vademecum asistenta pedagoga, Pasparta).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: