Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme způsoby prevence syndromu vyhoření a podpory duševního zdraví, různé možnosti psychohygieny a zvládání stresu.

Zaměříme se na porozumění působení stresu na tělo, emoce a myšlení a prakticky si ihned vyzkoušíme konkrétní techniky napomáhajících psychohygieně a větší psychické pohodě.

Jedná se o způsoby prevence, praktický nácvik zaměřený speciálně na pedagogické pracovníky, na specifické stresové situace vznikající ve škole nebo školském zařízení.

Podíváme se na naše potřeby v době stresu z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a kde hledat zdroje zvládání stresu.

Ukážeme si různé způsoby a techniky napomáhající sebeuvědomění, sebepéči a z dlouhodobého hlediska sloužící psychohygieně a prevenci syndromu vyhoření.

Seminář vede dr. Katarína Loneková, výborná odbornice a zároveň praktik na slovo vzatý. Léta pracovala jako klinická dětská psycholožka v Bohnicích a školila pracovníky Linky bezpečí, jak zvládat stres a zatížení plynoucí z jejich práce.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

psychologie
Klinická psycholožka a psychoterapeutka, lektorka v oblasti komunikačních dovedností, logoterapie a krizové intervence, pracující v psychoterapeutické praxi, vyučující na katedře psychologie FF UK.

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: