Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

Díky webináři si budete celý rok 2024 jisti, že zodpovědně čerpáte rozpočet veřejné školy (zřízené státem, krajem, obcí, svazkem obcí), správně odměňujete nové činnosti pedagogických pracovníků a měníte výši nadtarifních složek platu.

Obsah

  • Stručné shrnutí zdrojů financování veřejné školy v kontextu aktuální právní úpravy (vliv PHmax, PHškoly, výkazu P1c-01, normativů; význam „130 % na platy učitelů“, normativ na uvádějícího učitele).
  • Legální možnosti čerpání rozpočtu (zejména možnosti použití finančních prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků; použití normativu pro uvádějícího učitele, čerpání ONIV).
  • Aktuální kontext poskytování nadtarifních složek platu (např. možnosti odměňování uvádějícího učitele, specializační příplatek) a norem, podle kterých se tyto složky platu mění.

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

právo
Specialistka na školskou legislativu, akreditovaná lektorka a autorka (např. publikace Správní řízení v praxi škol a školských zařízení, Wolters Kluwer ČR).

Ing. Petra Schwarzová

ekonomika
Ředitelka Gymnázia, Frýdlant nad Ostravicí, lektorka se zaměřením na financování škol, společné vzdělávání, projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství a autorka (např. časopisu Řízení školy, Wolters Kluwer ČR).

Přihláška na kurz

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.