Přihlásit se

S čím Vám pomůžeme

S Vaší týmem projdeme

  • rozdíl mezi šikanou a jinými problematickými formami chování,
  • praktický nácvik pozorování a identifikování tzv. znaků šikany (záměrnost ubližování, opakované ubližování atd.),
  • sociálně psychologický pohled na vývoj šikany ve skupině, role a proměna rolí žáků, přejímání norem chování a možnosti ovlivňování tohoto procesu ze strany vyučujících,
  • rozvoj závislých vztahů ve skupině, praktický nácvik identifikace závislých a poškozujících vztahů ve skupině,
  • bezpečný a efektivní postup rozkrývání šikany, praktický nácvik vedení rozhovorů s rodiči, žákem (obětí šikany), přihlížejícími žáky a žákem, který ubližuje,
  • organizaci výchovné komise a další práce se zasaženou třídou.

 

Vše na konkrétních příkladech z praxe.

Určeno pro MŠ, ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázia.

Akreditace MŠMT 1404/2020-4-105

Máte dotaz ke kurzu? Napište nám.

Lektoruje

PhDr. David Čáp, Ph.D.

psychologie a pedagogika
Etoped, psycholog, psychoterapeut, lektor se zaměřením na řešení šikany, komunikaci školy s rodiči a kurzy zvládání vzteku, vyučující na katedře psychologie FF UK a autor (např. publikace Metody a postupy poznávání žáka, Wolters Kluwer ČR).

Máte zájem o kurz? Kontaktujte nás: