Specialista na pracovní právo, člen Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů a člen redakční rady časopisu Práce a Mzda. Podílel se na řadě odborných knih a pravidelně publikuje v časopisech týkajících se pracovního práva.