Absolvovala jsem seminář FKSP ve školství lektorovaný Ing. Petrou Schwarzovou. Byl profesionální, svižný a veden v dobré náladě. Odborný výklad lektorky byl průběžně osvěžován sdílením zkušeností z její praxe ředitelky školy. Získali jsme tak nejen vhled do právní problematiky spojené s FKSP, ale též cenná doporučení, jak efektivně nastavit pravidla fondu pro naše zaměstnance.