3 TIPY na kontrolu pracovněprávních vztahů v lednu 2023

  1. DPP k zajištění lyžařských kurzů nebo jiných prací: Odměna za 1 hodinu práce konané na základě DPP nesmí být nižší než minimální mzda stanovená od 1. 1. 2023. Očekává se minimální mzda 103,80 Kč za hodinu.

  2. Stravné na pracovní cestě: Pokud je výše stravného stanovena interním předpisem (směrnicí), je nutné zkontrolovat, zda odpovídá novelizované vyhlášce. Pro zaměstnavatele odměňující zaměstnance platem se např. navrhuje za každý kalendářní den pracovní cesty trvající 5 až 12 hodin, stravné ve výši 129 Kč až 153 Kč.

  3. Náhrada mzdy (platu, odměny z dohod): V roce 2023 se náhrada mzdy poskytovaná zaměstnanci v období prvních 14 kalendářních dnů jeho dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény vypočítá s pomocí redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu stanovených sdělením MPSV publikovaných ve Sbírce zákonů pod číslem 319/2022.

Tipy připravila PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

puškinová

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

3 TIPY na kontrolu pracovněprávních vztahů v lednu 2023

Kontaktujte nás