PORADNA – dohled ve školní jídelně a důtka za chování ve školní jídelně

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Naši žáci (žáci soukromé základní školy) se stravují ve školní jídelně sousedního gymnázia. Náš žák se v jídelně nevhodně choval a poškodil její vybavení. Proto nyní řešíme, kdo má nad žáky v jídelně vykonávat dohled a zda můžeme dát žákovi za toto chování důtku třídního učitele.

puškinová

Odpověď:

Žáci jsou strávníky školní jídelny, jejíž činnost vykonává určitá právnická osoba (gymnázium), a daná právnická osoba (gymnázium) musí zajistit dohled nad svými strávníky. Mezi tyto strávníky patří i žáci, kteří se vzdělávají v soukromé základní škole.

Důtku třídního učitele může uložit pouze třídní učitel ZŠ nebo SŠ, a to za chování žáka v ZŠ nebo SŠ (tj. v rámci základního vzdělávání v ZŠ nebo středního vzdělávání v SŠ).

Odsud plyne, že za chování strávníka, ke kterému došlo při poskytování školního stravování, nelze uložit důtku třídního učitele. Pokud by mělo být chování strávníka „potrestáno nějakou sankcí“, musí to být „sankce“ uložená gymnáziem. Může se jednat pouze o vyloučení nebo podmíněné vyloučení ze školní jídelny podle § 31 odst. 1 školského zákona. Jiné kázeňské opatření (např. důtku) vůči strávníkovi uplatnit nelze, protože je právní předpis nevymezuje.

 

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PORADNA – dohled ve školní jídelně a důtka za chování ve školní jídelně

Kontaktujte nás