PORADNA – odměna při životním jubileu ředitele školy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. V naší škole poskytujeme odměnu při životním jubileu (50 let). Nevíme, zda ji škola může poskytnout i panu řediteli, nebo tuto odměnu musí dát, případně odsouhlasit zřizovatel.

puškinová

Odpověď:

Na úvod je nutné rozlišit dva „druhy“ odměn, které jsou stanoveny zákoníkem práce:

  • Odměna dle § 134 zákoníku práce: Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.

  • Odměna dle § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce: Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod.

V zákoníku práce jsou normy vymezující poskytování platu obsaženy v § 122 až § 137. Z podstaty odměny podle § 134 zákoníku práce (tj. poskytnutí za splnění určitého úkolu vyžadují práci zaměstnance) i ze systematiky zákoníku práce plyne, že odměna dle § 134 zákoníku práce je složkou platu. Řediteli školy, příspěvkové organizace, který je statutárním orgánem příspěvkové organizace, určuje plat (tj. všechny složky platu) zřizovatel.

Proto lze uzavřít, že odměnu dle § 134 zákoníku práce může řediteli školy, která je příspěvkovou organizací, poskytnout jen zřizovatel.

V zákoníku práce jsou normy vymezující péči o zaměstnance obsaženy v § 224 až § 247. Ještě konkrétněji lze uvést, že normy spojené s pracovními podmínkami zaměstnanců jsou uvedeny v § 224 až § 226. Z podstaty odměny § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce (tj. z toho, že není poskytována za práci, ale např. za určitou dobu trvání osobního nebo profesního života) i ze systematiky zákoníku práce plyne, že není složkou platu.

Lze proto uzavřít, že se jedná o tzv. jiné plnění spojené s péčí o zaměstnance, které zaměstnavatel (tj. škola, jejímž statutárním orgánem je ředitel školy) může poskytnout řediteli školy jako zaměstnanci v souladu s interním předpisem nebo kolektivní smlouvou. Zřizovatel nemá právo k poskytnutí této odměny udělovat souhlas, či nesouhlas.

Právní výklad MPSV, ve kterém se konstatuje, že odměny dle § 224 odst. 2 zákoníku práce nejsou součástí platu, je dostupný zde.

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PORADNA – odměna při životním jubileu ředitele školy

Kontaktujte nás