VÝBĚR Z DOTAZŮ: odměna při životním jubileu ředitele školy

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí. V naší škole poskytujeme odměnu při životním jubileu (50 let). Nevíme, zda ji škola může poskytnout i panu řediteli, nebo tuto odměnu musí dát, případně odsouhlasit zřizovatel.

puškinová

Odpověď:

Na úvod je nutné rozlišit dva „druhy“ odměn, které jsou stanoveny zákoníkem práce:

  • Odměna dle § 134 zákoníku práce: Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.

  • Odměna dle § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce: Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu zejména při životním nebo pracovním jubileu a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo po nabytí nároku na starobní důchod.

V zákoníku práce jsou normy vymezující poskytování platu obsaženy v § 122 až § 137. Z podstaty odměny podle § 134 zákoníku práce (tj. poskytnutí za splnění určitého úkolu vyžadují práci zaměstnance) i ze systematiky zákoníku práce plyne, že odměna dle § 134 zákoníku práce je složkou platu. Řediteli školy, příspěvkové organizace, který je statutárním orgánem příspěvkové organizace, určuje plat (tj. všechny složky platu) zřizovatel.

Proto lze uzavřít, že odměnu dle § 134 zákoníku práce může řediteli školy, která je příspěvkovou organizací, poskytnout jen zřizovatel.

V zákoníku práce jsou normy vymezující péči o zaměstnance obsaženy v § 224 až § 247. Ještě konkrétněji lze uvést, že normy spojené s pracovními podmínkami zaměstnanců jsou uvedeny v § 224 až § 226. Z podstaty odměny § 224 odst. 2 písm. a) zákoníku práce (tj. z toho, že není poskytována za práci, ale např. za určitou dobu trvání osobního nebo profesního života) i ze systematiky zákoníku práce plyne, že není složkou platu.

Lze proto uzavřít, že se jedná o tzv. jiné plnění spojené s péčí o zaměstnance, které zaměstnavatel (tj. škola, jejímž statutárním orgánem je ředitel školy) může poskytnout řediteli školy jako zaměstnanci v souladu s interním předpisem nebo kolektivní smlouvou. Zřizovatel nemá právo k poskytnutí této odměny udělovat souhlas, či nesouhlas.

Právní výklad MPSV, ve kterém se konstatuje, že odměny dle § 224 odst. 2 zákoníku práce nejsou součástí platu, je dostupný zde.

Předplaťte si náš Týdeník –⁠ 1. profesní newsletter pro vedení škol

Každé pondělní ráno v něm najdete to nejdůležitější pro daný týden –⁠ čerstvé aktuality, tipy, rady a doporučení.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Máte zájem u ukázkové číslo Týdeníku ZDARMA?

Po odeslání formuláře Vám zašleme ukázkové číslo zdarma.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

VÝBĚR Z DOTAZŮ: odměna při životním jubileu ředitele školy

Kontaktujte nás