PORADNA – pracovní cesta

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Paní učitelka nechce jet s dětmi do divadla do okresního města (pojede se speciálně objednaným autobusem, se třídou pojedou 2 učitelky a jedna asistentka pedagoga). Obává se, že se dětem něco stane nebo že děti něco poškodí, a ona za to bude odpovědná.

Může výjezd do divadla odmítnout?

 

puškinová

Odpověď:

Z úhlu pohledu zaměstnankyně je „výjezd do divadla“ pracovní cestou. Jestliže se zaměstnankyně dohodla se zaměstnavatelem na tom, že může být vysílána na pracovní cestu (dle § 42 odst. 1 zákoníku práce), pak musí pracovní cestu absolvovat.

Vyslání na pracovní cestu by bylo podmíněno souhlasem zaměstnankyně jen tehdy, pokud by spadala do některé z následujících kategorií zaměstnanců:

  • Těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem (§ 240 odst. 1 zákoníku práce).

  • Osamělá zaměstnankyně a osamělý zaměstnanec, kteří pečují o dítě, dokud dítě nedosáhlo věku 15 let, jakož i zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem (§ 240 odst. 2 zákoníku práce).

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PORADNA – pracovní cesta

Kontaktujte nás