PORADNA – vnitřní řád

Na dotaz odpovídá PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pořád tápu ve směrnicích školy. Co je vnitřní řád? Kdy jej škola vydává?

 

puškinová

Odpověď:

Podle § 30 odst. 1 školského zákona vnitřní řád vydává ředitel školského zařízení.

Pokud právnická osoba vykonává činnost školského zařízení, ředitel povinně vydává vnitřní řád. Jednotlivá školská zařízení jsou vymezena ve školském zákoně a následně v prováděcích vyhláškách.

Ředitelé školských zařízení vydávají např. vnitřní řád školní družiny, školního klubu, domova mládeže, internátu, školní jídelny nebo výdejny.

V návaznosti na formulaci otázky upozorňuji, že vnitřní řád nevydává ředitel školy, ale ředitel školského zařízení.

Dále zdůrazňuji, že i vnitřní řád povinně upravuje vztahy vymezené § 30 odst. 1 školského zákona. To znamená, že vnitřní řád stanoví

  • a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení,

  • b) provoz a vnitřní režim školského zařízení,

  • c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

  • d) podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

Předplaťte si náš Týdeník pro vedení škol

Od 1. 1. 2023 Vám každé pondělí zašleme profesní newsletter nabitý čerstvými aktualitami, tipy, radami, doporučeními a poradnou.

Chráníme Vaše osobní údaje. Můžete si to sami ověřit.

Mentoring pro management

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Mentoring právo

Vyberte si z těchto možností:

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Poradenství ekonomika

Po odeslání formuláře Vás zkontaktujeme s podrobnostmi a nabídkou termínů.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

DOTAZ KE KURZU

PORADNA – vnitřní řád

Kontaktujte nás